آرشیو اخبار

دکتر کی نژاد 400x270 - الزامی بودن اخذ مرتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

الزامی بودن اخذ مرتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

جلسه 259 هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمدعلی...
متن کامل خبر

فراخوان اذر 1401 2 420x270 - زمــــانبنـــــدی فــــراخــــوان آبـــــان مــــاه ۱۴۰۱

زمــــانبنـــــدی فــــراخــــوان آبـــــان مــــاه ۱۴۰۱

زمــــانبنـــــدی فــــراخــــوان آبـــــان مــــاه ۱۴۰۱ ردیف اقدام کننده اقدام تاریخ شروع تاریخ خاتمه ۱ دانشگاه اعلام نیاز ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲...
متن کامل خبر

فراخوان اذر 1401 1 420x270 - آغاز فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱

آغاز فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱

جعفر جعفری معاون مرکز جذب اعضای هیأت علمی با اشاره به آغاز فراخوان جذب هیأت علمی آبان ۱۴۰۱ گفت: آغاز...
متن کامل خبر